บล็อก

ขอต้อนรับสู๋ บล็อกชุมชนของอินสตรอน ซึ่งเป็นบล็อกใหม่ที่ดูแลโดยบริษัทอินสตรอน ภายในประกอบด้วย โลกของวัสดุศาสตร์นั้นกว้างใหญ่และครอบคลุมไปในหลายอุตสาหกรรม, วัสดุ และความท้าทาย ทำให้ไม่มีใครจะมีองค์ความรู้ไปทุกสิ่งจนจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เขี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ที่แท้จริง แต่ด้วยการร่วมมือกันและการแบ่งปันองค์ความรู้, ประสบการณ์และแนวความคิดระหว่างกันจะช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำ, เกี่ยวข้องและมีความทันสมัยแก่ท่านผู้อ่านของเราได้

เราขอเชิญให้ท่านบอกกับเราว่าท่านคือใคร, แบ่งปันเรื่องราวของท่านและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่าน เข้าร่วมกับชุมชนของอินสตรอน

Biaxial Testing of Medical Devices

An aging population is increasing the demand for common medical consumables like syringes and medicine bottles. As this demand increases, so does the need to test these products to ensure they comply with relevant international standards – some of which require biaxial testing.

Posted On Jan 17, 2019 10:44 AM

Why 2018 Is the Year to Buy Capital Equipment

In early 2018, the United States Congress passed the first major tax reform since 1986, reducing the corporate tax rate from 35% to 21%. Find out why this is good news for businesses looking to purchase capital equipment this year.

Posted On May 07, 2018 10:49 AM

Biomedical Case Study | Ghent University

Learn about the multiple ways to use an Instron® system for medical device testing in this interview with Dr. Matthieu De Beule, Biomedical Research Professor at Ghent University.

Posted On Mar 26, 2018 08:57 AM

Bluehill® Universal Software: Top 5 FAQs

While maintaining all of the power and flexibility found in previous versions of Bluehill Software, our newest static testing software, Bluehill Universal was built from the ground up for touch interaction and boasts many advanced capabilities. With anything new, people have questions. Here are the top 5 we get, that you might also wonder!

Posted By Elena Mangano OnJan 16, 2018 10:57 AM

How Quick is a "QuickTest"?

As a standard feature with the new Bluehill® Universal Software, QuickTest allows operators to start testing after merely entering basic parameters in a few seconds.

Posted On Jun 08, 2017 01:26 PM

When You Don’t Take Advantage of Software Updates

As anyone with a smartphone is aware, software developers are constantly improving their software with periodic updates for a variety of reasons. Major phone companies release updates at least once a year, and in between the major updates, they push out smaller bug fixes and patches as flaws are inevitably found in the program, application, or operating system. This same idea applies with Bluehill® Software.

Posted By Ian Kirk OnMay 24, 2017 10:32 AM

What Does "Touch-friendly" Software Actually Mean?

The progressive outcome of Bluehill® Universal took a consolidated effort from Instron experts, bringing together unrivaled experience and cutting-edge research. The user experience has been designed by a collaboration of members from different software teams across the world, each team representing various software products offered by Instron. This consortium has worked closely together to create a Bluehill application style that can be translated across all of Instron’s software products.

Posted On Apr 13, 2017 04:18 PM