การฝึกอบรม

Instron Training Curriculum

เรามีหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายซึ่งถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ทดสอบและเจ้าหน้าที่พัฒนาเทคนิคการทดสอบ-ตั้งแต่ผู้ใช้งานใหม่ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญ

Your operators and test method developers will learn about computer-controlled material testing and best pratice techniques while building an understanding of range of testing capabilities found in your testing system and its associated software tools. This knowledge will help you to apply the wide range of capabilities found in your Instron testing system while improving efficiency and productivity to maximize the return on your investment.