บริการ & สนับสนุน

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 55 ปีในการช่วยเหลือลูกค้าทางเพื่อบรรลุความต้องการของการทดสอบวัสดุ เราเรียนรู้ว่าสิ่งใดจะสามารถให้ความพึงพอใจแก่ลูกค้าของเรา, ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะทางและประสบความสำเร็จร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการยืดอายุใช้งานของเครื่องทดสอบ, ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ, ลดระยะเวลาการเสียหาย, พัฒนาทักษะของพนักงานของท่าน, เพิ่มความแม่นยำของการทดสอบ, ลดระยะเวลาทดสอบ, เพิ่มความเร็วให้ผลิตภัณฑ์ของท่านออกสู่ตลาด หรือทดสอบวัสดุใหม่ ...เรามีความพร้อมทั้งการให้บริการ, เครื่องมือ และพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม ซึ่งพร้อมจะทำงานร่วมกับท่านเพื่อช่วยให้บรรลุจุดประสงค์ของท่าน

จุดประสงค์ของการทำงานของเราที่มุ่งเน้นคือ การสนับสนุนส่วนบุคคลอย่างยอดเยี่ยมและความเป็นหุ้นส่วนที่คำนึงถึงลูกค้าก่อน

Services

Service

Realize, maintain, and protect the full potential of your testing systems with Instron Professional Services. Instron prides itself on providing accurate and repeatable measurement results in compliance with required standards. Maintaining and servicing your Instron will reduce unplanned system down-time and the risk of accidents. Our services will help you capitalize on the full potential of your investment.

Training

 Training

Offering a wide assortment of courses our training curriculum is designed to meet the training needs of machine operators and test method developers - from novice to expert.

Technical Support

tech support

Our support teams are in place to help you realize the value in your Instron testing system. As your requirements change and as hardware/software enhancements are introduced, our technical support team can provide guidance.

Resources

Resources

Additional resources are a click or phone call away. Browse our frequently asked questions and answers, request a service quotation, schedule service, inquire about your current service contracts, locate technical application information, view Instron's blog, and more.