เครื่องทดสอบความล้าระบบเซอร์โวไฮดรอลิกรุ่น 8800 กำลังต่ำที่แรงไม่เกิน 100 กิโลนิวตัน

ภาพรวม

เครื่องทดสอบระบบเซอรโวไฮดรอลิกกำลังต่ำถือได้ว่าเป็นเครื่องทดสอบหลักสำหรับห้องปฏิบัติการในการทดสอบความล้า เครื่องทดสอบนี้สามารถใช้งานในการทดสอบได้หลากหลายตัวอย่างเช่น การทดสอบความล้าที่รอบต่ำและรอบสูง, การขยายตัวของรอยแตก และความเหนียวแตกหัก และการทดสอบแบบไดนามิกอื่น ๆ แต่ละรุ่นเครื่องทดสอบสามารถปรับรูปแบบสำหรับการทดสอบความล้าที่ประสิทธิภาพต่ำหรือสูงได้ด้วยการเลือกขนาดวาล์วเซอร์โว, ช่องทางไหลของน้ำมัน และหน่วยกำเนิดแรงดันน้ำมันไฮดรอลิกที่เหมาะสมกับการทดสอบที่ต้องการ

ทุกเครื่องทดสอบจะถูกติดตั้งด้วยคอนโทรลเลอร์แบบดิจิทัลรุ่น 8800, โปรแกรมควบคุม Console และโหลดเซลล์ที่รองรับความล้ารุ่น Dynacell™ โปรแกรมสำหรับการทดสอบแบบไดนามิก WaveMatrix™ ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมหลักในการใช้งานในการทดสอบแบบไดนามิกต่าง ๆ แต่ยังมีโมดูลการทดสอบเฉพาะทางต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น LCF3 สำหรับการทดสอบความล้าที่รอบต่ำ หรือชุดโปรแกรม Fracture Mechanics ที่จะช่วยให้สามารถทดสอบตามมาตรฐานอื่น ๆ ได้

เครื่องทดสอบเหล่านี้เมื่อทำงานร่วมกับโปรแกรม Bluehill® 2 และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม จะสามารถใช้งานในการทดสอบแบบสถิตต่าง ๆ ได้ เช่น การทดสอบแรงดึง, แรงอัด, แรงดัดงอ, แรงลอก, แรงฉีกขาด และแรงเสียดทาน

เครื่องทดสอบระบบเซอร์โวไฮดรอลิกกำลังต่ำประกอบไปด้วย

นอกจากเครื่องทดสอบประเภทนี้แล้ว หากทำการทดสอบที่แรงต่ำกว่า 10 กิโลนิวตันแล้ว อาจจะเลือกใช้งานเครื่องทดสอบแบบไดนามิกระบบไฟฟ้า ElectroPuls ซึ่งต้องการเพียงไฟฟ้าแบบเฟสเดียวในการทำงานสำหรับการทดสอบความล้า ซึ่งนวัตกรรมของเครื่องทดสอบนี้สามารถที่จะใช้งานในการทดสอบความล้าได้อย่างหลากหลาย, การทดสอบแรงดึงที่ความเร็วสูงหรือกึ่งสถิต และการทดสอบแรงอัด และการทดสอบแบบไดนามิกอื่น ๆ