ติดต่อเรา

โปรดป้อนข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์  แล้วเราจะติดต่อท่านกลับพร้อมด้วยข้อมูลที่ต้องการ  ระยะเวลาในการตอบกลับสำหรับการร้องขอทางออนไลน์จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการ หากต้องการการตอบกลับที่รวดเร็วกว่า โปรดโทรศัพท์ไปยังเบอร์ +66 2 275 4471 - 72

ที่อยู่อีเมล์ของท่าน

โปรดป้อนที่อยู่อีเมล์ของท่าน ที่อยู่อีเมล์จะต้องมีสัญลักษณ์ @ ที่อยู่อีเมล์ประกอบไปด้วยตัวอักษร, ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษดังต่อไปนี้เท่านั้น: . ! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ โดเมนของที่อยู่อีเมล์ประกอบไปด้วยตัวอักษร, ตัวเลข, จุดทศนิยม (.) และขีดบน (-) เท่านั้น

ข้อความของท่าน

โปรดป้อนข้อความของท่าน ที่อยู่อีเมล์ประกอบไปด้วยตัวอักษร, ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษดังต่อไปนี้เท่านั้น: . ! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~
ต่อไป กำลังตรวจสอบว่าท่านเคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้วหรือไม่...

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง!

ข้อมูลติดต่อของท่าน

โปรดป้อนชื่อ
โปรดป้อนนามสกุล
โปรดป้อนประเทศของท่าน
โปรดป้อนบริษัทของท่าน
โปรดป้อนที่อยู่ของท่าน
โปรดป้อนที่อยู่ของท่าน บรรทัดที่ 2
โปรดป้อนที่อยู่ของท่าน บรรทัดที่ 3
โปรดป้อนประเทศของท่าน
โปรดป้อนเมืองของท่าน
โปรดเลือกจังหวัดของท่าน
โปรดป้อนรหัสไปรษณีย์ของท่าน
โปรดป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

โปรดยืนยันว่าท่านยอมรับนโนบายด้านความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้ของเราเพื่อที่จะส่งแบบฟอร์มนี้

ข้าพเจ้าเห็นชอบกับข้อตกลงและเงื่อนไขของนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้ของบริษัทอินสตรอน

Subscribe to Instron News!
Check this box to receive pertinent commercial email from Instron focusing on products, upcoming events, and more!

Please choose a subscription option ฟิลด์ที่ต้องป้อนจำนวนหนึ่งฟิลด์หรือมากกว่ายังคงว่างอยู่ โปรดป้อนข้อความให้สมบูรณ์ก่อนดำเนินการต่อ ฟิลด์หนึ่งฟิลด์หรือมากกว่ามีรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง โปรดแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวเพื่อดำเนินการต่อ You must agree to Instron's Privacy Policy in order to continue.