ติดต่อเรา

โปรดป้อนข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์  แล้วเราจะติดต่อท่านกลับพร้อมด้วยข้อมูลที่ต้องการ  ระยะเวลาในการตอบกลับสำหรับการร้องขอทางออนไลน์จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการ หากต้องการการตอบกลับที่รวดเร็วกว่า โปรดโทรศัพท์ไปยังเบอร์ +66 2 275 4471 - 72

Your Email Address

โปรดป้อนที่อยู่อีเมล์ของท่าน ที่อยู่อีเมล์จะต้องมีสัญลักษณ์ @ ที่อยู่อีเมล์ประกอบไปด้วยตัวอักษร, ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษดังต่อไปนี้เท่านั้น: . ! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ โดเมนของที่อยู่อีเมล์ประกอบไปด้วยตัวอักษร, ตัวเลข, จุดทศนิยม (.) และขีดบน (-) เท่านั้น

Your Message

โปรดป้อนข้อความของท่าน ที่อยู่อีเมล์ประกอบไปด้วยตัวอักษร, ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษดังต่อไปนี้เท่านั้น: . ! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~
Next กำลังตรวจสอบว่าท่านเคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้วหรือไม่...

Welcome back!

Your Contact Information

โปรดป้อนชื่อ
โปรดป้อนนามสกุล
โปรดป้อนประเทศของท่าน
โปรดป้อนบริษัทของท่าน
โปรดป้อนที่อยู่ของท่าน
โปรดป้อนที่อยู่ของท่าน บรรทัดที่ 2
โปรดป้อนที่อยู่ของท่าน บรรทัดที่ 3
โปรดป้อนประเทศของท่าน
โปรดป้อนเมืองของท่าน
โปรดเลือกจังหวัดของท่าน
โปรดป้อนรหัสไปรษณีย์ของท่าน
โปรดป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

Please confirm that you agree with our privacy and cookies policy to submit this form.

I agree to the terms & conditions of Instron's Privacy and Cookies Policy.

Subscribe to Instron News!
Check this box to receive pertinent commercial email from Instron focusing on products, upcoming events, and more!

Please choose a subscription option ฟิลด์ที่ต้องป้อนจำนวนหนึ่งฟิลด์หรือมากกว่ายังคงว่างอยู่ โปรดป้อนข้อความให้สมบูรณ์ก่อนดำเนินการต่อ ฟิลด์หนึ่งฟิลด์หรือมากกว่ามีรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง โปรดแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวเพื่อดำเนินการต่อ You must agree to Instron's Privacy Policy in order to continue.