ติดต่อเรา

โปรดป้อนข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์  แล้วเราจะติดต่อท่านกลับพร้อมด้วยข้อมูลที่ต้องการ  ระยะเวลาในการตอบกลับสำหรับการร้องขอทางออนไลน์จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการ หากต้องการการตอบกลับที่รวดเร็วกว่า โปรดโทรศัพท์ไปยังเบอร์ +66 2 275 4471 - 72

ที่อยู่อีเมล์ของท่าน

โปรดป้อนที่อยู่อีเมล์ของท่าน ที่อยู่อีเมล์จะต้องมีสัญลักษณ์ @ ที่อยู่อีเมล์ประกอบไปด้วยตัวอักษร, ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษดังต่อไปนี้เท่านั้น: . ! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ โดเมนของที่อยู่อีเมล์ประกอบไปด้วยตัวอักษร, ตัวเลข, จุดทศนิยม (.) และขีดบน (-) เท่านั้น

ข้อความของท่าน

750 Character Max โปรดป้อนข้อความของท่าน ที่อยู่อีเมล์ประกอบไปด้วยตัวอักษร, ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษดังต่อไปนี้เท่านั้น: . ! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~
ต่อไป กำลังตรวจสอบว่าท่านเคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้วหรือไม่...

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง!

ข้อมูลติดต่อของท่าน

โปรดป้อนชื่อ Please use letters and numbers only.
โปรดป้อนนามสกุล Please use letters and numbers only.
โปรดป้อนประเทศของท่าน
โปรดป้อนบริษัทของท่าน Please use letters and numbers only.
โปรดป้อนที่อยู่ของท่าน Please use letters and numbers only.
โปรดป้อนที่อยู่ของท่าน บรรทัดที่ 2 Please use letters and numbers only.
โปรดป้อนที่อยู่ของท่าน บรรทัดที่ 3 Please use letters and numbers only.
โปรดป้อนประเทศของท่าน Please use letters and numbers only.
โปรดป้อนเมืองของท่าน Please use letters and numbers only.
โปรดเลือกจังหวัดของท่าน
โปรดป้อนรหัสไปรษณีย์ของท่าน Please use numbers only
โปรดป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน Please use numbers only

โปรดยืนยันว่าท่านยอมรับนโนบายด้านความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้ของเราเพื่อที่จะส่งแบบฟอร์มนี้

ข้าพเจ้าเห็นชอบกับข้อตกลงและเงื่อนไขของนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้ของบริษัทอินสตรอน

Subscribe to Instron News!
Check this box to receive pertinent commercial email from Instron focusing on products, upcoming events, and more!

Please choose a subscription option ฟิลด์ที่ต้องป้อนจำนวนหนึ่งฟิลด์หรือมากกว่ายังคงว่างอยู่ โปรดป้อนข้อความให้สมบูรณ์ก่อนดำเนินการต่อ ฟิลด์หนึ่งฟิลด์หรือมากกว่ามีรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง โปรดแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวเพื่อดำเนินการต่อ You must agree to Instron's Privacy Policy in order to continue.